Proiect Regio




Titlul proiectului: CLADIRE DE BIROURI DE CATRE FIRMA TRIUMPF SYSTEMS SRL

Denumirea beneficiarului: TRIUMPF SYSTEMS SRL

Scopul si obiectivele specifice: Scopul proiectului face referire la construcția unei clădiri de birouri în Municipiul Târgu Jiu și dotarea acesteia cu echipamente tehnologice necesare prestării serviciilor de editare software. Obiectivele specifice:

  • Introducerea de servicii noi, ca urmare a inovării şi diversificării proceselor în cadrul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic prin construcția unei clădiri de birouri adaptată pentru accesibilizarea persoanelor cu dizabilități și prin dotarea acesteia cu activele corporale și necorporale, precum și achiziționarea serviciilor necesare
  • Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane, dintre care cel puțin o persoană va aparține unei categorii defavorizate și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului.
  • Realizarea de măsuri specifice de îmbunătățire a calității mediului înconjurător prin utilizarea surselor regenerabile de energie – montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, prin creşterea eficienţei energetice – montarea unui sistem de iluminat LED, precum și prin colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri la locația de implementare a prezentului proiect.

Rezultatele:

  • Prestarea serviciilor de editare software (servicii noi) până la finalizarea implementării proiectului
  • 5 locuri de muncă nou create dintre care 1 din categoria persoanelor defavorizate, în perioada de implementare al proiectului;
  • Montarea unui sistem fotovoltaic pentru obținerea energiei electrice regenerabile și montarea unui sistem de iluminat LED pentru eficientizarea consumului acestuia și semnarea unui contract privind colectarea selectivă a diferitelor tipuri de deșeuri la locația de implementare a prezentului proiect.

Perioada de implementare: 01.02.2016 – 31.03.2019

Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):

  • Valoarea totala a proiectului: 1,378,110.09 lei
  • Valoarea nerambursabilă din FEDR: 760,040.14 lei
  • Valoarea nerambursabilă din bugetul național: 134,124.73 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:

www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

                            www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro