Proiect de creare seturi de date geospatiale cu utilitatile publice

About
  • In cadrul acestui proiect au fost preluate instalaţiile de utilitate publică (sistemele de canalizare, de gestionare a deşeurilor, de aprovizionare cu energie electrică şi apă) si serviciile administrative şi sociale publice (adăposturile de protecţie civilă, şcolile şi spitalele)
  • toate datele au fost puse la dispozitia directiilor interesate prin intermediul interfetei Harta Inteligenta